ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЕЛЕКСИР” ООД

Със заповед № ЗОА-0045/30.01.2020 г. e прекратено № 3325/09.07.2010 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Хасково, ул. „Стара планина“ № 29, издадено на „ЕЛЕКСИР” ООД, с ръководител маг. - фарм. Лада Иванова Христова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg