ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМА ГОЛД” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0066/03.02.2020 г. e прекратено № 4048-1/20.11.2012 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов“ № 43, издадено на „ФАРМА ГОЛД” ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Цветанка Илиева Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg