ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДОНКА ЧИВГЪНОВА” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0068/04.02.2020 г. e прекратено № 2015-3 М/30.05.2018 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Тодор Каблешков“ № 3, Хипермаркет „Кауфланд-Витоша“, издадено на „ДОНКА ЧИВГЪНОВА” ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Крум Вихеларов Калотов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg