ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МАРВИ” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0101/12.02.2020 г. e прекратено № 292-2-М/23.11.2018 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики“ № 28, издадено на „МАРВИ” ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Таня Димитрова Дачева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg