ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ИЗАБЕЛА ЛЮБЕНОВА“

Със заповед № ЗОА-0183/04.03.2020 г. e прекратено № 4308/16.02.2012 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Любляна“ № 49, издадено на ЕТ „ИЗАБЕЛА ЛЮБЕНОВА“, с ръководител маг. - фарм. Изабела Любенова Кефсизова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg