ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ЕСИ-ВЕСЕЛА ТОМОВА“

Със заповед № ЗОА-0220/23.03.2020 г. e прекратено № 2405/07.12.2009 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Симитли ул. „Георги Димитров“ № 38, вх. Б, издадено на ЕТ „ЕСИ-ВЕСЕЛА ТОМОВА“, с ръководител маг. - фарм. Весела Стоилова Томова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg