ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДАМЯНОВ-97“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0247/02.04.2020 г., e прекратено № 2664-2/04.05.2016 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бяла ул. „Хаджи Димитър“ № 13, издадено на „ДАМЯНОВ-97“ ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Искра Петрова Алтънова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg