ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „БОЛИНА-ЯВОР СТАНКОВ“

Със заповед № ЗОА-0249/06.04.2020 г., e прекратено № 2091-1/17.11.2014 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Борово“, бл. 223-А, издадено на ЕТ „БОЛИНА-ЯВОР СТАНКОВ“, с ръководител маг. - фарм. Румяна Пенчева Пелтекова-Кустева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg