ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ТРИО ФАРМ“ ООД

Със заповед № ЗОА-0259/10.04.2020 г., e прекратено № АП-1878/13.05.2019 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. „Слънчев бряг-запад“, община Несебър, ПИ 51500.506.660, магазин „Фреш маркет 1“, издадено на „ТРИО ФАРМ“ ООД, с ръководител маг. - фарм. Борислав Димитров Спасов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg