ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ "БОРЕЯ - МАРГАРИТА ПОПОВА"

Със заповед № ЗОА-0160/27.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 2191/28.10.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Милин кьмък“ 9, издадено на ЕТ "БОРЕЯ - МАРГАРИТА ПОПОВА", с ръководител магистър-фармацевт Маргарита Димитрова Попова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg