ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ЙОРДАН ДИМИТРОВ 2001“

Със заповед № ЗОА-0316/14.05.2020 г. e прекратено Разрешение № 5075-НА/26.02.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Зона Б - 5“, бл. 14, вх. В, издадено на маг.-фарм. Йордан Георгиев Димитров, регистриран като ЕТ, с ръководител маг.-фарм. Йордан Георгиев Димитров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg