ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Заповед за прекратяване на производство по промяна на вписаните обстоятелства в разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

ДО „М и Р ФАРМЕКСПЕРТ ГРУП“ ЕООД

 

Със заповед № ЗОА-0296/07.05.2020 г. e прекратено производството по промяна на вписаните обстоятелства в Разрешение № АП-1889/27.05.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издадено на “М и Р ФАРМЕКСПЕРТ ГРУП” ЕООД, с ЕИК: 205533794, седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. „Цар Симеон I“ № 70, ет. 1

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg