ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „РАЙНА МАДЖАРОВА - СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0339/22.05.2020 г. e прекратено Разрешение № 1834-2/22.12.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска” № 83, издадено на „РАЙНА МАДЖАРОВА - СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Магдалена Василев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg