ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ "ГРЕТА РУСЕВА"

Със заповед № ЗОА-0552/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 5097-НА/14.03.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Езерче, община Калоян, ул. „Дъбрава“ 4, издадено на ЕТ "ГРЕТА РУСЕВА", с ръководител помощник-фармацевт Грета Александрова Русева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg