ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Адонис-Ф-Роза Георгиева“

Със заповед № ЗОА-0593/17.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 7062-НА/04.02.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Перник, ж.к. „Тева“, бл. 47 /стар бл. 20/, вх. Б, издадено на ЕТ „Адонис-Ф-Роза Георгиева“, с ръководител магистър-фармацевт Роза Георгиева Игнатова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg