ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Постоянно преустановяване на продажбите на Tobramycin Actavis 80 mg/2 ml solution for injection 2ml x 5

Притежателят на разрешението за употреба – Актавис ЕАД, е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че от 31.01.2018 г. постоянно преустановява продажбите в Р. България на лекарствения продукт Tobramycin Actavis 80 mg/2 ml solution for injection 2ml x 5, съдържащ активното вещество tobramycin.

Терапевтични показания: за лечение на тежки инфекции, причинени от чувствителни на продукта микроорганизми, като:

  • тежки инфекции като септицемия и неонатален сепсис
  • сериозни инфекции на ЦНС – менингити
  • инфекции на долните дихателни пътища като пневмония, бронхопневмония, остър бронхит
  • интраабдоминални инфекции, вкл. перитонит
  • иинфекции на кожата и кожните структури
  • инфекции на костите
  • усложнени и повтарящи се инфекции на пикочните пътища.

Тобрамицин Актавис се прилага в комбинация с други антибиотици за лечение на тежки инфекции, причинени от Грам-отрицателни микроорганизми, когато не е възможно прилагането на по-слаботоксичен антимикробен продукт.

Продуктът се използва профилактично в хирургията при коремни операции и болни в реанимация.