ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Постоянно преустановяване на продажбите на Lincomycin Actavis 300 mg/ml solution for injection 2 ml x 5

Притежателят на разрешението за употреба – Актавис ЕАД , е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че от 31.01.2018 г. постоянно преустановява продажбите в Р. България на лекарствения продукт Lincomycin Actavis 300 mg/ml solution for injection 2 ml x 5, съдържащ активното вещество lincomycin.

Терапевтични показания: лечение на тежки инфекции, причинени от чувствителни към линкомицин микроорганизми, като:

  • инфекции на дихателните пътища - фарингити, бронхити, пневмонии, белодробни абсцеси
  • инфекции на гастроинтестиналния тракт – перитонити, интраабдоминални възпаления
  • инфекции на жлъчните пътища
  • гинекологични инфекции – вагинити, ендометрити, възпаления на органите в малкия таз, следоперативни вагинални инфекции
  • инфекции на костите и ставите – остри и хронични остеомиелити
  • инфекции на кожата и меките тъкани, фурункулози и вторични раневи инфекции
  • сепсис
  • като съпровождащо лечение при хирургически интервенции.

Линкомицин е подходяща алтернатива на лечение при пациенти, алергични към пеницилин.