ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Постоянно преустановяване на продажбите на Cytocristin 1 mg/ml solution for injection - 1 ml

Представителят МС ФАРМА АД на ПРУ – CIPLA (UK) Limited, OK Обединено кралство, е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че планира да преустанови продажбите в Р. България на лекарствения продукт Cytocristin 1 mg/ml solution for injection - 1 ml, съдържащ активното вещество vincristine.

Терапевтични показания:

За самостоятелно или комбинирано лечение на:

  • Левкемия, включително лимфоцитна левкемия, хронична лимфоцитна левкемия, остра миелогенна левкемия и бластна криза на хронична миелобластна левкемия.
  • Малигнени лимфоми, включително болестта на Хочкин и нехочкинови лимфоми.
  • Мултипленна миелома.
  • Солидни тумори, включително карцином на гърдата, дребноклетъчен бронхогенен карцином, карцином на главата и шията и сарком на меките тъкани.
  • Солидни тумори в детската възраст, включително сарком на Ewing, ембрионален рабдомиосарком, невробластом, тумор на Wilms, ретинобластом и медулобластом.
  • Идиопатична тромбоцитопенична пурпура.