ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Постоянно преустановяване на продажбите на Trobalt 100 mg film-coated tablets x 84 и Trobalt 200 mg film-coated tablets x 84

Притежателят на разрешението за употреба – GlaxoSmithKline EOOD, е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че от 01.07.2017 г. постоянно преустановява продажбите в Р. България на лекарствените продукти Trobalt 100 mg film-coated tablets x 84 и Trobalt 200 mg film-coated tablets x 84, съдържащи активното вещество retigabine.

Терапевтични показания:

Trobalt е показан за допълваща терапия на медикаментозно-резистентни пристъпи, започващи като парциални със или без вторична генерализация при пациенти с епилепсия, на възраст 18 или повече години, при които други подходящи комбинации с други лекарствени продукти са се оказали незадоволителни или не са поносими.