ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Постоянно преустановяване на продажбите на Elosalic 1mg/50mg/g ointment - 15g

Притежателят на разрешението за употреба – Merck Sharp & Dohme Bulgaria EOOD, е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че от 11.09.2017 г. постоянно преустановява продажбите в Р. България на лекарствения продукт Elosalic 1mg/50mg/g ointment - 15g, съдържащ активните вещества mometasone furoate и salicylic acid

Терапевтични показания:

Първоначално лечение на умерено тежки до тежки псориатични плаки.

Елосалик е показан при възрастни и юноши на възраст 12 години и повече.