ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Постоянно преустановяване на продажбите на Striverdi Respimat 2,5 micrograms solution for inhalation x 1

Притежателят на разрешението за употреба – Boehringer Ingelheim International GmbH е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че от 15.01.2018 г. постоянно преустановява продажбите в Р. България на лекарствения продукт Striverdi Respimat 2,5 micrograms solution for inhalation x 1, съдържащ активното вещество Olodaterol.

Терапевтични показания:

Striverdi Respimat е показан за поддържащо бронходилататорно лечение при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест ( ХОББ).