ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Текуща информация на Европейската агенция по лекарствата за H1N1 пандемични ваксини

Тази информация е в допълнение на публикацията на страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата от 15. 10. 2009, относно Централизирано разрешаване за употреба на три ваксини срещу пандемичния (H1N1) инфлуенца вирус:

Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (СНМР) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) направи преглед на ранните данни от клинични проучвания за трите разрешени за употреба H1N1 пандемични ваксини:

Фоцетриа на фармацевтичната компания Новартис

Пандемрикс на фармацевтичната компания ГлаксоСмитКлайн.

Целвапан на фармацевтичната компания Бакстер

Комитетът направи заключение, че ще поддържа препоръката си от месец септември 2009г трите ваксини да се употребяват за предпочитане  в две дози с интервал между тях от три седмици. Все пак за Пандемрикс и Фоцетриа съществуват ограничени данни, които показват, че една доза може би ще е достатъчна при възрастни.

За в бъдеще се очакват повече данни от тези клинични проучвания и Комитетът ще извърши отново преглед и може би препоръчаното дозиране ще претърпи промяна.

Производителите са представили пред Комитета наличната до момента информация с ранни резултати от клинични проучвания и данни за нежелани ефекти при ваксинирани с пандемични ваксини лица. СНМР прегледа тези данни и направи заключение, че те потвърждават профила на безопасност на ваксините, така както е предвиден на основание данните за моделните ваксини.

Подробна информация е налична в документа “Въпроси и Отговори” и може да бъде намерена на следния интернет адрес:

http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/pandemicinfluenza/66680909en.pdf

Обновената  продуктова информация за Фоцетрия и Пандемрикс може да бъде намерена на следните интернет адреси:

за Фоцетрия:  http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/pandemicinfluenza/Focetria_PI_23oct09.pdf

за Пандемрикс: http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/pandemicinfluenza/Pandemrix_PI_23oct09.pdf

Изпълнителната агенция по лекарствата напомня, че закупуването на лекарства по интернет е незаконно и крие сериозни рискове.