ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Заповед за отпадане на монографиите на Европейската фармакопея за Астемизол (1067), Цизапридов тартарат (1503) и Цизаприд монохидрат (0995)

Съгласно заповед № РД-09-571/09.10.2009 г. на министъра на здравеопазването 1 април 2010 г. се определя за дата на отпадане на територията на Република България на монографиите за  Астемизол  (1067), Цизапридов тартарат(1503)  и Цизаприд монохидрат (0995), съставляващи част от Европейската фармакопея.

Дати за отпадане на монографиите за Астемизол  (1067), Цизапридов тартарат(1503)  и Цизаприд монохидрат (0995) на Европейската фармакопея

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.