ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Отмяна на последното издание на фармакопеята на САЩ (USP 33-NF 28)

Поради открити технически грешки в много фармакопейни монографии при преминаване към нов формат на представяне на текстовете United States Pharmacopeial Convention (USP) изтегля от употреба последното издание на Американската фармакопея (USP 33-NF 28), публикувано през ноември  2009 г. То трябваше да влезе в сила на 01.05.2010 г. Предстои публикуване на коригирана версия. До влизането в сила на коригираната версия официална фармакопея на САЩ е USP 32–NF 27, а USP 33-NF 28 не трябва да се използва.

Независимо от това други официални текстове, свързани с публикуването на USP 33–NF 28, могат да бъдат използвани както следва:

  • Изменения по бърза процедура

Отмяната на изданието не се отнася до текстовете, изменени по бърза процедура, обявени в рубриката “Нови официални текстове” на страницата на USP в интернет. Тези текстове влизат в сила от датите, посочени на страницата в интернет http://www.usp.org/USPNF/newOfficialText.

  • Други публикации на USP

Изтеглянето на изданието не се отнася за следните публикации на фармакопеята на САЩ:

USP Dietary Supplements Compendium

– Food Chemicals Codex, шесто издание и неговите допълнения

– USP Pharmacists’ Pharmacopoeia, второ издание и неговите допълнения

– 2009 USP Dictionary

Коригираното електронно издание на USP 33–NF 28 се очаква да излезе през март 2010 г. (online и на CD) и ще влезе в сила 6 месеца след издаването. Едновременно с него се очаква да излезе и коригирано печатно издание, което ще съдържа само такива монографии и други официални текстове, които са нови или преработени след второто допълнение на USP 32NF 27. Официалната печатна версия на USP 33–NF 28 ще се състои от това печатно издание плюс официалните текстове в
USP 32–NF 27 и в допълненията към USP 32–NF 27 и ще влезе в сила едновременно с коригиранато електронно издание. Първото допълнение на USP 33–NF 28 се очаква да бъде публикувано и да влезе в сила едновременно с коригираното издание на USP 33–NF 28.

Повече информация относно отменянето на публикуваното издание и неговото преиздаване може да намерите на  http://www.usp.org/USPNF/recall.html.