ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Със Заповед № РД 09-705/19.12.2009г. на Министъра на здравеопазването е актуализиран състава на комисията по етика за многоцентрови изпитвания

Със Заповед № РД 09-705/19.12.2009г. на Министъра на здравеопазването е актуализиран състава на комисията по етика за многоцентрови изпитвания както следва:

Председател:

Доц. д-р Стефан Денчев, дм – началник на “Клиника по кардиолгия”, УМБАЛ “Александровска” ЕАД, гр. София

Секретар:

Маг. фарм. Катя Михайлова – инспектор по Добра клинична практика в Дирекция “Контрол на лекарствената употреба”, отдел “Контрол на клиничните изпитвания” към Изпълнителна агенция по лекарствата

Членове:

  1. доц. д-р Денчо Османлиев, дм – национален консултант по белодробни болести, началник клиника “Спешна и интензивна терапия”, СБАЛББ “Св. София” ЕАД, гр. София
  2. доц. д-р Боряна Делийска, дм – национален консултант по нефрология, началник “Клиника по нефрология”, УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД, гр. София
  3. д-р Чавдар Еленков – специалист по урология, зам. изпълнителен директор на УМБАЛ “Александровска” ЕАД, гр. София, управител на ДКЦ “Александровска” ЕООД, гр. София
  4. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн – изпълнителен директор на УМБАЛ “Александровска” ЕАД, гр. София, зам. декан на Медицицински Университет – София, ръководител на “Катедра по неврология”
  5. проф. д-р Олег Хинков, дм - завеждащ “Отделение по анестезия и интензивно лечение”, Втора МБАЛ ЕАД, гр. София
  6. доц. д-р Руска Христова, дм – национален консултант по офталмология, началник на “Клиника по очни болести”, УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД, гр. София
  7. Стела Здравкова, юристконсулт към Министерство на здравеопазването
  8. Боряна Зидарова, юристконсулт към Министерство на здравеопазването
  9. Ивайло Найденов, главен асистент в Богословски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София
  10. Магдалена Паскова-Павлова, преподавател по философия в СОУ “Летец Христо Топракчиев”, гр. София
Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.