ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщение на ИАЛ във връзка с приложението на EXTRANEAL разтвор за перитонеална диализа, производство на Бакстер АД

Пациенти, използващи EXTRANEAL (Икодекстрин7.5%), разтвор за перитонеална диализа, производство на Бакстер АД, може да покажат погрешни резултати на кръвната захар при използването на някои глюкомери и тест ленти за определяне на кръвна захар.

В тази връзка фирмата-производител предупреждава да се използват само глюкомери и тест ленти, които са глюкозо-специфични.

Понятието «глюкозо-специфични» се прилага за глюкомери или тест ленти, които не отчитат наличието на малтоза или други захари. Тъй като разтворът за перитонеална диализа EXTRANEAL (Икодекстрин 7,5%) води до повишени нива на малтоза, могат да се използват единствено глюкозо-специфични глюкомери или тест ленти.

Предупреждения до:

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.