ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Европейската агенция по лекарствата съобщи, че лекарственият продукт Thelin (sitaxentan) ще бъде изтеглен от пазара заради случаи с непредвидими сериозни увреждания на черния дроб

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) съобщи, че фармацевтичната компания Pfizer ще изтегли от фармацевтичните пазари на Европейския съюз (ЕС) лекарствения продукт Thelin заради случаи с непредвидими, сериозни увреждания на черния дроб. Pfizer ще прекрати и провеждащите се клинични изпитвания с този лекарствен продукт.

Thelin съдържа лекарственото вещество sitaxentan и е разрешен за употреба от 2006 г. по централизирана процедура в държавите от ЕС с показание лечение на белодробна артериална хипертензия. Според разрешението за употреба той е противопоказан при пациенти с тежко чернодробно увреждане и увеличени стойности на чернодробните амино трансферази.

ЕМА съветва пациентите, които употребяват Thelin или са включени в клинични изпитвания с този продукт, да не прекратяват самоволно лечението си, а да изчакат съвета на техния лекар в хода на първата планирана визита.

Комитетът за Лекарствени продукти в хуманната медицина (СНМР) към ЕМА ще разгледа проблема на съвещанието си през декември (13-16) и ще предостави подробни съвети за лекарите и пациентите.

До момента Thelin не е предлаган на българския пазар.

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.