ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщение

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА,

Поради зачестили случаи на постъпващи в ИАЛ официални писма, подписани само от лица, служители в дружества и търговски представителства без представителна власт Ви уведомяваме, че считано от 01.02.2011 г. цялата изготвяна кореспонденция до ИАЛ от Вашето дружество/търговско представителство следва да бъде подписвана само от името на надлежно представляващото го лице (изпълнителен директор/управител) или от изрично упълномощено лице, при негово отсъствие.

МАГ. ФАРМ. АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР