ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

На вниманието на възложителите и заявителите на клинични изпитвания

Версия 8 на Европейската база данни за клинични изпитвания (EudraCT) ще бъде активна от 10 март 2011г.

След пускането на новата версия на EudraCT ИАЛ ще приема документация, придружена само от новите версии на заявленията.

EudraCT версия 8 използва нова форма на заявлението за клинично изпитване и дава възможност на адресатите по педиатричен изследователски план да въвеждат информация за клинични изпитвания, провеждани извън Европейското икономическо пространство.

Новата версия включва инструмент за конвертиране на xml-файловете от версия 7 към версия 8, с цел вече попълнени заявления да могат да бъдат въвеждани в EudraCT.

За да се осъществи миграцията към новата версия системата ще бъде неактивна от 19:00 на 3 март 2011г. до 11:00 на 10 март 2011г.

Оригиналното съобщение на английски език може да бъде открито на страницата на EudraCT:

https://eudract.ema.europa.eu/

Нови версии на формулярите на заявление за оценка на клинично изпитване, оценка на съществена промяна и декларацията за край на изпитването могат да бъдат намерени на страницата на ИАЛ в интернет на адрес:

http://bda.bg/Информация за фирмите/Клинични изпитвания/