ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Промени в Закон за медицинските изделия

В Държавен вестник, бр. 54/17.07.2012 г. е публикуван ЗИД на Закон за медицинските изделия. Промененият закон е публикуван на уеб страницата на ИАЛ, в линк Нормативни актове.