ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръчва ограничаване на дългосрочната употреба на калцитонин-съдържащите лекарствени продукти. Разрешението за употреба на интраназалната лекарствена форма за лечение на остеопороза да се прекрати; нови огранич

Комитетът по лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) към ЕМА препоръчва калцитонин-съдържащите лекарствени продукти да се употребяват само за кратък период на лечение в минимална ефективна доза, поради доказателствата, че дългосрочната употреба на тези лекарствени продукти се свързва със слабо повишен риск от рак.

CHMP препоръчва прекратяване на разрешението за употреба на интраназалната лекарствена форма, използваща се само при лечение за остеопороза.

Повече информация:

За пациенти

За медицински специалисти

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.