ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) препоръча временно спиране на разрешенията за употреба на разтвори за инфузии, съдържащи хидроксиетилскорбяла

На своето съвещание 10-13.06.2013 г. Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) след преглед на наличните доказателства прецени, че ползите от инфузионните разтвори, съдържащи хидроксиетилскорбяла (ХЕС), не превишават рисковете и препоръча временно спиране на разрешенията за употреба на тези продукти.

Повече информация:

За медицински специалисти

За пациенти

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.