ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщение относно безопасното използване на трахеостомни тръби в лечебните заведения

На 23.08.2013 г. в ИАЛ е получен доклад от компетентния орган на Великобритания MHRA с приложено към него съобщение за бдителност. MHRA уведомява компетентните органи на държавите-членки на ЕС, че е получила няколко сигнала за повредени отвори на силиконови трахеостомни тръби от държачите им. Трахеостомните тръби са на различни производители. Това води до изместване на тръбите и последващ риск от загуба на въздушния път.

Направени са следните препоръки към медицинските специалисти, отговорни за безопасността на пациентите с трахеостомни тръби:

  • Да се проверят инструкциите за употреба на трахеостомните тръби и на държачите, за да е сигурно, че те са съвместими.
  • Необходимо е да се вземе под внимание, че някои производители скоро са актуализирали своите инструкции за употреба, като са включили в тях предупреждение към потребителите да не използват техните трахеостомни тръби с държачи със заострени метални накрайници.
  • Убедете се, че инструкциите за употреба се отнасят и за трахеостомните тръби и за държачите им.