ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Европейската агенция по лекарствата публикува видео на всички официални езици на Европейския съюз, поясняващо концепцията за лекарствените продукти подлежащи на допълнително наблюдение

Европейската агенция по лекарствата публикува видео и брошура на всички официални езици в Европейския съюз изясняващо значението на черния триъгълник, който вече се отпечатва в продуктовата информация на определени лекарствени продукти, разрешени за употреба на територията на Европейския съюз.

Повече информация:

За пациенти

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.