ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Монографията за Liquorice ethanolic liquid extract, standardised (1536) отпада от Европейската фармакопея от 01.04.2015 г.

На интернет страницата на ИАЛ в раздел “Фармакопея” е публикувана Заповед РД-01-311/09.10.2014 г. за отпадане от 1 април 2015 г. на територията на Р. България на монографията за Liquorice ethanolic liquid extract, standardised (1536)(Стандартизиран течен етанолов екстракт от сладник), съставляваща част от Европейската фармакопея. От същата дата монографията отпада от Европейската фармакопея съгласно Резолюция AP-CPH (14) 4 на Съвета на Европа.