ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Постоянно преустановяване на продажбите на Noxafil 300 mg concentrate for solution for infusion x 1

Притежателят на разрешението за употреба – Merck Sharp & Dohme Ltd, е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че от 24.06.2015 г. постоянно e преустановил продажбите в Р. България на лекарствения продукт Noxafil 300 mg concentrate for solution for infusion x 1, съдържащ активното вещество posaconazole.

Терапевтични показания: за лечение на следните гъбични инфекции при възрастни:

  • Инвазивна аспергилоза при пациенти, рефрактерни на лечение с амфотерицин Б или итраконазол, или при пациенти, които имат непоносимост към тези лекарствени продукти;
  • Фузариоза при пациенти рефрактерни на лечение с амфотерицин Б или пациенти, които имат непоносимост към амфотерицин Б;
  • Хромобластомикоза и мицетома при пациенти, рефрактерни на лечение с итраконазол или при пациенти, които имат непоносимост към итраконазол;
  • Кокцидиоидомикоза при пациенти, рефрактерни на лечение с амфотерицин Б, итраконазол или флуконазол, или при пациенти, които имат непоносимост към тези лекарствени продукти.

Noxafil концентрат за инфузионен разтвор е показан и за профилактика на развитието на инвазивни гъбични инфекции при следните групи пациенти:

  • Пациенти на индукционна химиотерапия за остра миелогенна левкемия (AML) или миелодиспластичен синдром (MDS), при които се очаква лечението да доведе до развитие на протрахирана неутропения и които са с висок риск от развитие на инвазивни гъбични инфекции;
  • Пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (HSCT), които са на високодозова имуносупресивна терапия с цел профилактика на развитие на реакция на присадката срещу приемника (GVHD) и които са с висок риск от развитие на инвазивни гъбични инфекции.