ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Относно информационната сигурност в СЕСПА

От петък, 29-ти октомври 2021 г. в СЕСПА се въвежда OAuth 2.0 протокол за оторизация и автентикация за ВСИЧКИ уеб услуги на СЕСПА. Софтуерът на всеки потребител е необходимо да осъществява автоматичната връзка със СЕСПА чрез представянето на валидни данни за достъп (Сlient ID и Сlient Secret), за да получи токън за достъп. В тази връзка, ако сте загубили данните си за достъп, изтрит е автоматичния имейл с данните или не сте получили данните по някаква причина, моля, свържете се с имейла за поддръжка – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Свържете се с доставчиците на специализиран софтуер за връзка със СЕСПА при нужда от настройка или ъпдейт на софтуерните Ви програми.

За потребителите, използващи Специализирания модул за полу-автоматично подаване на данни TransmitDataToSESPA.xlsm през MS Excel, не се изискват допълнителни настройки, но ще функционира единствено версия 2.0. За потребителите, подаващи данни ръчно през потребителския портал, също няма да настъпят промени.

С цел подобряване качеството на информацията в СЕСПА от петък, 29-ти октомври 2021 г., се ограничава времето за подаване на данни – до 10 дни за подаване на транзакции и до 14 дни за отказване (сторниране) на транзакции. След изтичането на тези периоди редакцията на данните в СЕСПА ще бъде НЕВЪЗМОЖНА.

Моля, организирайте работните си процеси по начин, позволяващ откриването и поправянето на грешки в подадените данни съобразно горепосочените срокове.

В тази връзка Ви напомняме, че съгласно ЗЛПХМ и Наредба №4 от 31.05.2019 г. търговците на едро и дребно (в това число болничните аптеки на лечебните заведения) са задължени да подават данни ежедневно, след приключване на всички операции за текущия ден. Административнонаказателна отговорност не се носи от доставчиците на специализиран софтуер, а от задължените лица, които подават неточни и непълни данни, както и такива, подадени извън определените срокове.