ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Инхалатори от серията Aquilon на производителя AFP Medical с оттеглена СЕ-маркировка

Компетентният орган на Великобритания - MHRA е подал сигнал за медицински изделия с търговски имена Aquilon2, Aquilon, Aquilon+ и Aquilon Pro, модели AL1, AL7, H02 и H51 произведени от AFP Medical след 01 април 2015 г. Инхалаторите от серията Aquilon са с оттеглена СЕ-маркировка за оценено съответствие и снабдяването с тях е преустановено. След оттегляне на СЕ-маркировката производителят AFP Medical е продължил да пуска на пазара посочените изделия.

СЪВЕТЪТ КЪМ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ПАЦИЕНТИТЕ Е ДА СЕ ПРЕКРАТИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ ИЗДЕЛИЯ, Т.К. ТЕ СА ПРОИЗВЕДЕНИ ПО НЕИЗВЕСТНИ СТАНДАРТИ И СИГУРНОСТТА ИМ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОТВЪРДЕНА.