ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Важно съобщение!

  1. По въпроси, касаещи контрол на лекарствените продукти - 8903446 – Светлин Спиров
  2. По въпроси, касаещи разрешаване за употреба на лекарствени продукти – 8903494 – Елена Мъсева
  3. По въпроси, касаещи контрола на лекарствената употреба – 8903487 – Мария Попова
  4. По въпроси, касаещи контрол на трансфузионната система – 8903432 – Любина Тодорова
  5. По въпроси, касаещи медицински изделия - 8903511 – Любомир Димитров
  6. По въпроси, касаещи анализ на лекарствените продукти - 8903534 – Нели Агапова
  7. По правни въпроси – 8903445 – Мери Пейчева
  8. По административно-стопански въпроси – 8903465 – Петранка Семерджиева
  9. По въпроси, касаещи качеството – 8903458 – Искра Пейчева