ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) ограничава употребата на лекарството за лечение на мултиплена склероза Zinbryta*

Ограниченията представляват временни мерки, докато се провежда прегледа относно безопасността на лекарството за черния дроб.

EMA прилага временна мярка за ограничение на лекарството за мултиплена склероза Zinbryta (daclizumab), според която употребата се ограничава до високо активна пристъпна форма на заболяването при пациенти, които не са се повлияли от прилагането на друго лечение и пациенти с бързо еволюираща пристъпна форма на заболяването, които не могат да бъдат лекувани с други лекарства.

*Zinbryta (Зинбрита) все още не се предлага на българския пазар и не е включена в клиничните изпитвания, които се провеждат в България.

Повече информация:

За медицински специалисти

За пациенти и граждани