ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Pharma Boardroom публикува интервю с доц. Асена Стоименова, дф – Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата

Pharma Boardroom изследва тенденциите във фармацевтичната промишленост в цял свят. Екипът на Pharma Boardroom проучва в дълбочина ключови пазари, като провежда стотици ексклузивни интервюта с водещи експерти в индустрията по места и на тази база публикува доклади за предизвикателствата и възможностите на тези пазари. Pharma Boardroom предлага платформа за споделяне на различен опит и подходи при решаването на подобни проблеми, както и за начините на успешно изпълнение на стратегии в разнообразни условия. Чрез публикуването на интервюта и информация за различните пазари платформата е и място за диалог между регулаторите и индустрията с оглед подобряването на бизнес възможностите.

Интервюто може да прочетете на следния адрес:

Interview: Assena Stoimenova – Member of the Management Board, European Medicines Agency (EMA), Executive Director, Bulgarian Drug Agency (BDA)