Винаги съобщавайте нежеланите реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата:

Онлайн: white form Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

Вземате лекарства без мярка? … (видеоклип) При..." />

ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ