ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

PRAC препоръчва ограничения в употребата на лекарствения продукт за лечение на рак на простатата Xofigo

Лекарството трябва да се използва само след две предишни лечения или когато не могат да бъдат приложени други такива Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) към ЕМА (Европейска агенция по лекарствата) препоръча да се ограничи употребата на лекарството за рак Xofigo (радиев [223Ra] дихлорид) само при тези пациенти, които са претърпели вече две предишни лечения за метастазирал рак на простатата (рак на простатата, който се е разпространил до костите) или при тези, които не могат да получат други лечения. PRAC препотвърди също и предишната си временна препоръка, че Xofigo не трябва да се използва в комбинация със Zytiga и преднизон/преднизолон.

Повече информация:

За пациенти и граждани

За медицински специалисти

Етикети: ,