ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщение

Във връзка с информация до медиите, разпространена от г-жа Ваня Добрева, относно липсата на незабавен отговор от страна на ИАЛ по постъпили 82 сигнала до Агенцията за липса на лекарствени продукти от сайта www.moeto-lekarstvo.com, ви информираме следното:

Електронния сайт www.moeto-lekarstvo.com е създаден от Сдружение за развитие на българското здравеопазване по повод сключено Споразумение с ИАЛ с цел осигуряване на необходимото партньорство и взаимодействие на национално ниво чрез обмен на информация в областта на лекарствените продукти.

След обявяването на сайта през м. септември започва и пробно обмяната на информация с ИАЛ чрез имейли с цел уточняване техническите аспекти (форма и съдържание на съобщенията), въз основа на което да се автоматизира процесът.

През периода и до настоящия момент се осъществява редовно комуникация включително и чрез провеждане на срещи с г-жа Боряна Ботева – Председател на Управителния съвет на Сдружението и други негови представители с оглед възможността сигналите да бъдат обобщавани с цел избягване на повторяемост и валидиране за достоверност от страна на Сдружението, за което бе постигнато съгласие.

Към момента в ИАЛ са препратени 82 сигнала за 31 лекарствени продукта, а ИАЛ е предоставил отговор по 41 сигнала. Тъй като на този етап липсва валидация за достоверност за някои единични сигнали, е необходимо извършване на проверки и събиране на информация от притежатели на разрешение за употреба на лекарствени продукти и производители извън страната, за което е необходимо съответното технологично време.

След проведен разговор с г-жа Боряна Ботева – Председател на Управителния съвет на СРБЗ се установи, че изпратената информация до медиите не произтича от Управителния съвет и не е официална позиция на Сдружението. Позицията е изпратена в лично качество от бившия Председател на УС г-жа Ваня Добрева. Считаме, че позицията на г-жа Добрева не отразява обективно фактите и е опит за опорочаване на една добра инициатива за полагане на съвместни усилия за взаимодействие за решаване на проблема в полза на пациентите.

В потвърждение на изложеното е информацията, качена на сайта www.moeto-lekarstvo.com.