ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Награда за качество - 2013 г.

На състояла се през месец ноември Международна конференция по качество в България, Изпълнителната агенция по лекарствата бе удостоена с Награда за качество - 2013 г., за внедрена и добре работеща Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на ISO 9001 и ISO 27001.