ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

БЛОКИРАНЕ И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ ZOVIRAX 3% eye ointment, 4.5 g С ПАРТИДНИ НОМЕРА: 3L942 и 3M941

ИАЛ информира гражданите за постъпил сигнал по системата за бързо уведомяване от Регулаторния орган на Германия – BfArM и Уведомление с вх. № IAL-45237/ 21.10.2014г. от „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД за доброволно блокиране и изтегляне на ниво аптеки на лекарствения продукт: ZOVIRAX 3% eye ointment, 4.5 g от две   партиди с номера: 3L942 и 3M941. Причина за изтеглянето им е проблем, свързан с качеството на продукта, установен от завода производител. В случай на закупени количества, те не трябва да бъдат употребявани.