ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщение до медиите

Българският фармацевтичен съюз и Изпълнителната агенция по лекарствата сключиха меморандум за сътрудничество

8 април 2015 г.

Вчера (7 април 2015 г.) в Световния ден на здравето бе сключен меморандум за сътрудничество между Българския фармацевтичен съюз и Изпълнителната агенция по лекарствата. Водени от желанието да изградят взаимно сътрудничество, двете организации обединиха усилия за постигането на сигурност и достъпност до фармацевтични услуги и гарантиране на безопасност при предписването и отпускането на лекарствени продукти.

Според меморандума БФС и ИАЛ ще организират и провеждат съвместно ежегоден информационен панел под наслов „Акценти на фармацевтичната и лекарствена регулация“, насочен към подобряване на осведомеността и поддържане на качеството на професионалната дейност на магистър-фармацевтите. В рамките на панела ежегодно ще се организират обучителни срещи за членовете на БФС с участието на централните органи на съюза и представители на ИАЛ.

Ръководствата на БФС и ИАЛ ще провеждат двустранни срещи поне веднъж на всеки три месеца, на които да се обсъждат текущи проблеми в областта на лекарство снабдяването на населението.

Меморандумът бе подписан от председателя на БФС проф. Илко Гетов и от изпълнителния директор на ИАЛ доц. Асена Стоименова на базата на споделени разбирания за необходимостта от обмен на информация между институциите и желанието за взаимодействие с цел осигуряване на качествени, безопасни и ефикасни лекарствени продукти за пациентите.