ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕМА преразглежда контрастните средства, съдържащи гадолиний, използвани при магнитно-резонансна образна диагностика

Целта на прегледа е да се оценят налични доказателства за натрупване на гадолиний в мозъчната тъкан

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започна преглед на риска от отлагане на гадолиний в мозъчната тъкан след употреба на гадолиний-съдържащи контрастни вещества за целите на магнитно-резонансната (МР) образна диагностика при пациенти.

Контрастните средства, съдържащи гадолиний, са диагностични продукти, които могат да се прилагат при пациенти преди или по време на МР образна диагностика с цел подпомагане на лекарите да получат по-добро визуализиране на органи и тъкани. След приложението им средствата, съдържащи гадолиний, се елиминират предимно през бъбреците, но има проучвания, които показват, че в някои тъкани на тялото, в това число черен дроб, бъбреци, мускули, кожа и кости, те могат да се натрупат под формата на депозити/отлагания.

Напоследък в редица публикации са изнесени данни за това, че гадолиний съдържащи контрастни средства се натрупват също и в мозъчната тъкан. 1-7 През януари 2016 г., Комитетът на EMA за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) направи преглед на тези публикации. Въпреки това, че досега няма докладвани нежелани ефекти, свързани с отлагането на гадолиний в мозъка, PRAC ще извърши задълбочен преглед на риска от натрупване на мозъчни депозити, както и на цялостния профил на безопасност на тези продукти.

Повече информация:

За медицинските специалисти

За пациентите