ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Краен срок за плащане на държавни такси в брой

Във връзка с приключване на финансовата година, съгласно писмо с изх. № 91-00-126/09.12.2016 г. от Министерството на здравеопазването, касата на Изпълнителна агенция по лекарствата ще приема плащания на държавни такси в брой до 28.12.2016 г. до 12:00 ч.