ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения за гражданите

Актуална информация за работата на CHMP през месец март 2023 г.

Нови лекарствени продукти препоръчани за одобрение:

Bimervax (COVID-19 Vaccine [recombinant, adjuvanted]) е предназначен като бустерна доза за активна имунизация за предотвратяване на COVID-19 при лица на възраст 16 и повече години, които вече са получили иРНК COVID-19 ваксина.

COVID-19 или Коронавирус 19 е заразно заболяване предизвикано от вируса на Тежък остър респираторен синдром от семейството на коронавируси, тип 2 (SARS-CoV-2). Въпреки че вирусът инфектира широко разнообразие от клетки, най-често предизвиква симптоми от страна на дихателните пътища, които варират от леки до тежки. Вирусът навлиза в клетките главно чрез свързване с ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE2). Bimervax е ваксина носеща рекомбинантен Spike-протеинов антиген. Spike-протеинът е главният протеин на вирусната повърхност и медиира навлизането на вируса чрез свързване с ACE2 на клетката гостоприемник. Bimervax е осмата ваксина препоръчана от ЕС за защита срещу COVID-19. Въпреки това, тя е получила положително мнение само като бустерна доза, а не като главна ваксина. За повече информация вижте обявлението на EMA относно Bimervax.

Етикети:

Нови лекарствени продукти препоръчани за одобрение:

Akeega (niraparib / abiraterone acetate) е предназначен, в комбинация с prednisone или prednisolone, за лечение на възрастни пациенти с метастазиращ, резистентен на кастрация рак на простатата (mCRPC) и BRCA1/2 генни мутации (зародишни и/или соматични), при които химиотерапията не е клинично обоснована.

Ракът на простатата е втори по глобално разпространение сред мъжете и, въпреки че шансът за оцеляване при пациенти с локализиран рак е много висок, продължителността на живота намалява драстично при пациенти с напреднало заболяване. Abiraterone acetate е прекурсор на abiraterone, антиандроген, който намалява синтезата на тестостерон, чрез инхибиране на CYP17.

Niraparib е инхибитор на поли-АДФ рибозна полимераза (PARP). PARPs участват в много клетъчни процеси, включително поправка и стабилност на ДНК, и апоптоза. Niraparib блокира ДНК-асоциираните PARPs, като по този начин инхибира поправката на ДНК и промотира образуването на двойноверижни скъсвания в реплициращите клетки. Докато при нормални клетки тези скъсвания могат да бъдат поправени чрез хомоложна рекомбинация, отсъствието на функционален BRCA1/2 води до активация на склонни към грешка пътища за поправяне и в крайна сметка води до нестабилност на генома и клетъчна смърт.

Нови лекарствени продукти, препоръчани за одобрение:

Sotyktu (deucravacitinib) е предназначен за лечение на среден до тежък плаков псориазис при възрастни, които са кандидати за системна терапия. Псориазисът е често срещано хронично възпалително заболяване на кожата с различни клинични фенотипове като 80 до 90% от пациентите са засегнати от плаков псориазис. Плаковият псориазис се характеризира с повдигнати, остро разграничени еритематозни плаки, покрити със сребристи люспи. Sotyktu е високо-селективен инхибитор на тирозин киназа 2 (TYK2), част от протеиновото семейство на Janus киназите (JAK-кинази), семейство от кинази, участващо в циктокиновата сигнализация. Чрез инхибиране на TYK2, Sotyktu намалява възпалителните каскадни реакции.

Нови лекарствени продукти препоръчани за одобрение:

Hemgenix (etranacogene dezaparvovec) е получил положително мнение за разрешение за употреба под условие (CMA) за лечение на тежка и средно тежка Хемофилия тип В (наследствен дефицит на фактор IX) при възрастни пациенти без анамнеза за инхибитори на фактор IX (FIX).

Наследствената хемофилия е свързано с Х-хромозомата рецесивно заболяване, предизвикано от мутации в гените кодиращи фактори на коагулацията VIII (хемофилия тип-А) или IX (хемофилия тип-В). Характеризира се с неспособност за формиране на кръвни съсиреци, което води до повишен риск от поява на синини, вътрешни кръвоизливи и кръвоизливи в ставите. Заболяването може да бъде класифицирано като леко, средно тежко или тежко в зависимост от плазменитенива на активността на ендогенните фактори на коагулацията. Пациентите, лекувани с анти-хемофилни фактори, заменящи дефицитния фактор на коагулацията, могат да развият анти-фактор VIII или IX алоантитела (инхибитори), които неутрализират активността на приложените заменящи фактори.

Hemgenix е адено-асоцииран вирус 5 (AAV5) вектор, който кодира FIX под контрола на чернодробно-специфичен промотор. Hemgenix е предназначен за продължителна експресия и се прилага с единична интравенозна доза. Hemgenix e лекарствен продукт за модерна терапия (ATMP). За повече информация вижте обявлението на EMA относно Hemgenix.

Етикети:

Нови лекарствени продукти препоръчани за одобрение:

VidPrevtyn Beta (COVID-19 vaccine [recombinant, adjuvanted]) е предназначена като бустерна доза за активна имунизация за предотвратяване на COVID-19 при възрастни, които са получили иРНК или аденовирус-векторна COVID-19 ваксина.

COVID-19 или Коронавирус 2019 е заразно заболяване, причинено от Тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2). Въпреки че този вирус може да инфектира различни типове клетки, той е известен с причиняване на симптоми в дихателните пътища, които варират от леки до тежки. Вирусът навлиза в клетките главно чрез свързване с ангиотензин-конвертиращия ензим 2 (ACE2). VidPrevtin Beta е ваксина, носеща рекомбинантен модифициран Spike-протеин антиген. Spike-протеинът е главният вирусен повърхностен протеин и медиира навлизането на вируса в клетката чрез свързване с ACE2 на клетката гостоприемник. VidPrevtin Beta е седмата ваксина, препоръчана от Европейския съюз за защита срещу COVID-19. Въпреки това е получила одобрение само като бустерна доза, а не като главна ваксина.

За повече информация посетете обявлението на EMA относно VidPrevtyn Beta.

Етикети:

Нови лекарствени продукти препоръчани за одобрение:

Ebvallo (tabelecleucel) е получил одобрение за разрешение за употреба при извънредни обстоятелства за лечение, като монотерапия, на вързрастни и деца на възраст от поне 2 години, страдащи от рецидивираща или рефрактерна на лечение Епщайн-Бар вирус-позитивна посттрансплантационна лимфопролиферативна болест (EBV+PTLD), които са получили поне една предходна терапия. За пациенти с трансплантация на цял орган предходната терапия включва химиотерапия, освен ако химиотерапията е непоходяща.

EBV+PTLD е рядко хематологично заболяване, което се развива при имуносупресирани пациенти след трансплантация на органи или хемопоетични стволови клетки. Ebvallo е лекарствен продукт за модерна терапия (ATMP) съдържащ алогенни анти-EBV цитотоксични Т-клетки. За повече информация вижте обявлението на EMA относно Ebvallo.

Етикети:
  1. Седмица на лекарствената безопасност 2022 г. Как пациентите и медицинските специалисти си сътрудничат по отношение на безопасността на лекарствата. Ден 3
  2. Седмица на лекарствената безопасност 2022 г. Как пациентите и медицинските специалисти си сътрудничат по отношение на безопасността на лекарствата. Ден 2
  3. Седмица на лекарствената безопасност 2022 г. Как пациентите и медицинските специалисти си сътрудничат по отношение на безопасността на лекарствата
  4. Актуална информация за работата на CHMP през месец септември
  5. Актуална информация за работата на CHMP през месец август
  6. Актуална информация за работата на CHMP през месец юни
  7. Актуална информация за работата на CHMP през месец април 2022
  8. Актуална информация за работата на CHMP през месец март
  9. Актуална информация за работата на CHMP през месец февруари
  10. Актуална информация за работата на СНМР през месец януари